tajna

Projekat predstavlja deo preventivnog programa SAVE YOUR HEART – POMOZITE SVOME SRCU, nastalog u okviru čuvenog Cindi programa svetske zdravstvene organizacije, koja se na ovim prostorima sprovodi od 1995 godine, i ima za cilj sprečavanje nastanka bolesti srca i krvnih sudova (autor je bio dugogodišjni član ovog eminentnog tela).

Edukacija u oblasti pravilne ishrane, predstavlja ključnu kariku u sprečavanju nastanka ove bolesti, po kojima naša zemlja na žalost, prednjači u evropskim okvirima.

Projekat TAJNA HRANE, proistekao je iz doktrine pomenutog svetskog programa, predstavlja rezultat, dugogodišnjeg rada u oblasti ishrane, kao i iskustva u lečenju problema nastalih neodgovarajućom ishranom. Objedinjuje rezultate više naučnih radova iz ove oblasti, i niza naučnih tekstova, objavljenih u medijima.

Cilj projekta je prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, pre svega bolesti srca i krvnih sudova.

Opravdanost projekta: Područje Vojvodine je u vrhu evropske lestvice po oboljevanju od kardiovaskularnih bolesti. Namera je da se obuhvate i prostori bivše Jugoslavije…