HRANOM PROTIV AUTOIMUNE BOLESTI

sport2

Imunitet je tu da nas zaštiti od raznih uročnika bolesti . Ali . . . . kada se organizam okrene protiv sebe i počne da uništava sopstvene strukture usled nastalog poremećaja imuniteta i nastanka poremećene imunodestruktivne reakcije , nastaje Autimuna bolest ( MS , Lupus . . . .) za koje često atuelna medicinska nauka nema pravo rešenje. Osim standarnim medicinskih stavova u lečenju pomenutih bolesti , javili su se i novi pravci u rešavanju pomenutih !!!!
Tako promena stila života , smanjenje stresa , promena načina ishrane , suplementacija pojedinim vitaminima i hormonima ( pre svega većim dozama vitamina C i Vitamina D ) postižu se danas značajni pomaci u lečenju ovih bolesti !