DIJETE DRUGIH BOLESTI I STANJA

Rad u ovom centru karakteriše individualni pristup svakom pacijentu i svakom problemu posebno uvažavajući sve pojedinačne karakteristike, specifičnosti, moguće osobenosti i različitosti.

Trudimo se na nađemo svakom pacijentu odgovarajući osobeni dijetetski tretman na koji je sposoban da se navikne i koji može postati njegov novi životni stil, pod uslovom da mu obezbeđuje željene karakteristike, dobro zdravlje i neophodan konfor životnih aktivnosti.

Terapijski postupci se mogu izvoditi u okviru pomenutih mesečnih tretmana uz kontrole na nedeljnom nivou ili u toku pojedinačnih pregleda i tretmana, u zavisnosti od vrste problema i neophodnog obima terapijskih procedura kao i potrebnog vremena za usvajanje novih navika.

Vidovi rešavanja problematike, predmet su informativnih razgovora, koji prethode potencijalnoj saradnji- lečenju i koji su besplatni.