ISTORIJAT

istorijat-3

Specijalistički Centar za prevenciju dijagnostiku i terapiju bolesti neadekvatne ishrane “Dr Živić”, formira početkom 1992. godine , sa ciljem da prati kako ishranjenost , tako i sve posledice neracionalne ishrane, populacije Novog Sada kao i bliže okoline koja se opredelila za zdravstvene usluge privatne lekarske prakse. Pomenuto područje kao i Vojvodina u celini a stim i Jugoslavija je druga u Evropi sa 65 odsto smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti , gde hrana i ishrana predstavlja snažan etiološki cinilac koji neposredno i posredno dovodi do nastanka i pogoršanja istih .

Rukovodeći se ovim činjenicama opredelili smo se za ciljnu grupu poslovnih ljudi – menadžera, pod pretpostavkom da je ona u ovoj populaciji zbog specifičnog načina života i rada , verovatno više od ostalih izložena faktorima rizika ( nepravilna ishrana,nedovoljna fizicka aktivnost, pušenje, permanentni stres,prekomerna telesna težina , poremećen nivo masnoca u krvi – hiperholesterolemija ) te zbog toga predstavlja visoko rizičnu kategoriju ,pre svega , u odnosu na oboljenja srca i krvnih sudova..

Ispitivanja u ovoj grupi u toku proteklih godina, potvrdila su naše pretpostavke da ova kategorija poslovnih ljudi , u kojoj se prosek godina spušta čak ispod 40, predstavlja izuzetno rizičnu kategoriju sa aspekta obolevanja od kardiovaskularnih bolesti .

Iz pomenutih saznanja , a u skladu sa doktrinom CINDI programa rodila se ideja o potrebi opsežnije observacije rizičnih grupa. Tako je nastao preventivni program pod nazivom” Pomozite svome srcu ” koji je usmeren na rano otkrivanje, prevenciju i terapiju osnovnih faktora rizika u nastanku obolenja srca i krvnih sudova.