REFERENCE

dr-zivic

Prim. dr med. Dušan Živić, rođen je 4. 11. 1955, u Novom Sadu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalizirao Higijenu na katedri Prof.dr Miladina Mirilova, člana borda Svetske zdravstvene organizacije za ishranu. Od 1992 direktor Specijalitičkog centra za bolesti neadekvatne ishrane, u Novom Sadu.
Od tada se intenzivno bavi prevencijom kardiovaskularnih bolesti i nutricijskom edukacijom naših vrhunskih sportista. Autor i rukovodilac programa POMOZITE SVOME SRCU – SAVE YOUR HEART, nastalog u okviru CINDI programa Svetske zdravstvene organizacije.
Od 1996. do 2000. član stručnog saveta ovog tela.
Autor i koordinator internacionalnog projekta THE SECRET OF FOOD -TAJNA HRANE .
Jedan od pionira savremenog sportskog nutricionizma na ovim prostorima.

– Lekar omladinskih selekcija FK Vojvoidina N. Sad i član zdravstvene komisije od 1984.
– Lekar prvog tima FK Vojvodina Novi Sad 1990-1992
– Nutricionista fudbalske reprezentacije Jugoslavije 1998 za SP u u Francuskoj
– Nutricionista vaterpolo reprezentacije Jugoslavije i SCG
– Nutricionista bokserske reprezentacije SCG, Srbije i koordinator lekarskog tima od 2000. godine
– Nutricionista olimpijskog tima veslačke reprezentacije Srbije od 2007. godine
– Član lekarske komisije atletskog saveza SCG od 2001. godine
– Član zdravstvene komisije Olimpijskog komiteta SCG od 2005. godine
– Vanredni predavač na fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu od 1994. godine
– Autor brojnih naučnih i stručnih publikacija

Izvod iz poslovne biografije:
– Zaposlen u Ministrstvu zdravlja SAP Vojvodine 1987.-1992.
– Direktor i rukovodilac Specijalističkog centra “Dr Živić”’ od 1992.
– Član upravnog odbora Privatne Lekarske komore Srbije 1993. – 2004.
– Predsednik Veca privatnih lekara Južno-bačkog okruga 1989 – 2004.
– Predsednik Veca privatnih lekara Lekarske komore Vojvodine od 2004.
– Član upravnog odbora Lekarske komore Vojvodine od 2004 – 2010 .
– Predsednik Upravnog odbora Specijalne bolnice za reumatske bolesti u Novom Sadu od 2008-2012.