ŠEĆERNA BOLEST

sport2

( Diabetes melitus ) Broj obolelih u svetu od ove bolesti je u stalnom porastu ! Predstavlja jedan od najčešćih uzroka smrti u svetu danas. Često je vrlo podmukla pa je ljudi nose dugo vremena bez većih tegoba a pri tom stvara opasne nepovratne posledice za zdravlje čoveka . Pore d naslednih faktora, najčešći uzrok njenog nastanka je neadekvatan stil života, gojaznost, smajena fizička aktivnost, stres , nedostatak vitamina D… Kontrolišite se i faktore rizika otklonite što pre! Svako odlaganje u slučaju šećerne bolesti može biti vrlo opasno!