Dr ŽIVIC, Specijalisticki Centar za bolesti ne adekvatne ishrane
Bul. Cara Lazara 58
21000 Novi Sad, Srbija
Tel : 381 21 63 67 693
Mob. 381 63 52 67 80
Email:dijetadrzivic@gmail.com
TAJNA HRANE-SECRET OF FOOD