Dr Dušan Živic
– Lekar prvog tima FK Vojvodina Novi Sad 1990-1992
– Lekar omladinskih selekcija FK Vojvoidina N. Sad i član zdravstvene komisije od 1984.