STRUČNO PREDAVANJE POD NAZIVOM ,,Tajnom hrane protiv malignih bolesti”  održano je 02.10. u 12, 00 – Opština Bačka Topola i Mali Iđoš
predavač: Prim.dr med. Dušan Živić
Organizator: Međuopštinsko Društvo za borbu protiv raka , Opština Bačka Topola i Mali Iđoš
program stručnih predavanja:
1. Mag.sci.dr Đerđi Šarić, onkolog i predsednik Društva za borbu   protiv raka(Sombor)
tema: “Zdravlje žene”
2. Mr sc.med dr Tatjana Pavlović, specijalista radiologije-Institut za Onkologiju i radiologiju Srbije
3. Prim.dr med. Dušan Živić, nutricionista
tema: ,,Tajnom hrane protiv malignih bolesti”